ASELSAN, GTO VE GOSB İŞ BİRLİĞİYLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

ASELSAN, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize SanayiBölgesi iş birliğiyle proje çalışmaları bir süre önce başlatılan ve savunmasanayi başta olmak üzere; sanayiye nitelikli eleman yetiştirmeyihedefleyen, aynı zamanda yetenekli öğrencilerin günümüzün en ileriteknolojileri ile eğitim gerçekleştirileceği okul projesi için 28 Nisan 2021tarihinde Kocaeli Valimiz huzurunda bir protokol gerçekleştirildi.Kocaeli Valimiz Sn. Seddar Yavuz, Kocaeli İl Milli Eğitim..

ASELSAN, GTO VE GOSB İŞ BİRLİĞİYLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Yazar : Tarih : Okunma : 238 views Yorum Yap

ASELSAN, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi
Bölgesi iş birliğiyle proje çalışmaları bir süre önce başlatılan ve savunma
sanayi başta olmak üzere; sanayiye nitelikli eleman yetiştirmeyi
hedefleyen, aynı zamanda yetenekli öğrencilerin günümüzün en ileri
teknolojileri ile eğitim gerçekleştirileceği okul projesi için 28 Nisan 2021
tarihinde Kocaeli Valimiz huzurunda bir protokol gerçekleştirildi.
Kocaeli Valimiz Sn. Seddar Yavuz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü
Sn. Fehmi Rasim Çelik, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Nail Çiler, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Vahit Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen protokol töreni ile,
Çayırova ilçe hudutları içinde kalan, 28.683 m2’lik alan üzerine kurulacak
olan okul projesinin inşaatı en kısa süre içerisinde başlatılarak
tamamlanacaktır.


Nitelikli eğitim süreçlerinin tamamen hakim olacağı ve seçkin
öğrencilerin eğitim göreceği okulda son teknoloji makine-ekipmanlar,
akıllı mühimmatlar ve diğer donanım malzeme ve ürünlerin yer aldığı
atölyeler aracılığıyla üst düzey eğitim verilecek, teorik ve pratik
eğitimlerle sektörlerin ihtiyaç duyduğu işgücü potansiyelinin istihdam
edilmesi noktasında önemli faydalar sağlanacaktır.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler;
öğrencilerin niteliklerini artırmak, kurumlar arası iş birliği ile mevcut
ilişkileri geliştirmek, mesleki eğitimde ortak vizyon oluşturmak ve mesleki
teknik eğitimin niteliğini daha etkin bir şekilde güçlendirmeyi
amaçladıklarını belirterek; “Bilindiği üzere bölgemiz, ülkemiz
ekonomisine önemli katma değer oluşturan yerleşim yerlerinden biri olup,
üretim ölçeği itibariyle de büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği

yapmaktadır. Bulunduğumuz süreçte insan kaynağının niteliğinin gerek
ulusal, gerekse uluslararası rekabette en önemli güç olduğu
bilinmektedir. Bu noktada eğitim süreçlerimizin, işgücü piyasasının ve
sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde planlanması ve
uygulanması çok önemlidir. Bizler okulumuzda bahsettiğimiz noktaları
hedefleyerek, istihdam konusunda da bölge ve ülke sanayimize büyük
katkılar sağlama gayreti içerisinde olacak ve projemizi en kısa zamanda
gerçekleştireceğiz. Girişimci, inovatif düşünceye sahip ve değer üreten
gençlerimizi yetiştireceğimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin
bölgemize, ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım ise, girişimciliği yaygınlaştırmak için yetişmiş insan gücü ile
sanayinin mevcut tecrübesi ve olanaklarının birleştirilmesinin önemli bir
gereklilik olduğunu, bunun bilimsel, teknolojik ve ekonomik büyümeyi
beraberinde getireceğini belirterek, “Eğer yüksek katma değer
üreteceksek, bilgiyle üretimi buluşturmamız şart. Kendi teknolojisini
üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye
hepimizin en büyük arzusu. Bunu da yaratıcı genç neslimizle birlikte
sağlayacağımıza inanıyorum. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, yaratıcı
düşünceye sahip, çevresindeki ihtiyaçlara duyarlı, sorunların farkında
olan ve bunların çözümüne yönelik fikir üreten genç nesillerin
yetiştirilmesi, bu ülkeye ve bu bölgeye hizmet eden kişiler olarak hiç
şüphesiz ki, en büyük temennimiz…
Geleceğimizi şekillendirecek olan nitelikli bireylerin yetiştirileceği ve
nitelikli eğitim veren, örnek teşkil edecek bir yapı olmaya aday Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Protokol anlaşması gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin en kısa sürede faaliyete geçmesi planlanıyor.

admin (admin@intikalhaber.com) Websitesi